1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο εξάσκησης του κεφαλαίου και εμφανίστε το παράθυρο Grasshopper Settings.

Απάντηση:

  1. Για να ανοίξουμε το αρχείο εξάσκησης του κεφαλαίου,
  2. θα αναπτύξουμε το μενού File και θα επιλέξουμε Open Document.
  3. Θα εντοπίσουμε το αρχείο και θα το ανοίξουμε.
  4. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουμε ακόμα μία φορά το μενού File
  5. και θα επιλέξουμε Preferences, ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο Grasshopper Settings.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα