2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Δημιουργήστε 4 σημεία σε τυχαία θέση στο Rhino, ώστε να τα αντιστοιχίσετε με τις παραμέτρους Points στο Grasshopper.

Απάντηση: Μεταφερόμαστε στο Rhino και ενεργοποιούμε την εντολή Multiple Points. Δημιουργούμε 4 σημεία σε τυχαία θέση και μεταφερόμαστε στο Grasshopper. Πατάμε δεξί κλικ στην πρώτη παράμετρο Point και επιλέγουμε Set one Point . Αλλάζουμε το Type στο Rhino σε Point και επιλέγουμε το πρώτο σημείο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα σημεία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα