2. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Δημιουργήστε 4 σημεία σε τυχαία θέση στο Rhino, ώστε να τα αντιστοιχίσετε με τις παραμέτρους Points στο Grasshopper.

Απάντηση:

  1. Μεταφερόμαστε στο Rhino και ενεργοποιούμε την εντολή Multiple Points.
  2. Δημιουργούμε 4 σημεία σε τυχαία θέση και μεταφερόμαστε στο Grasshopper.
  3. Πατάμε δεξί κλικ στην πρώτη παράμετρο Point και επιλέγουμε Set one Point.
  4. Αλλάζουμε το Type στο Rhino σε Point και επιλέγουμε το πρώτο σημείο.
  5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα σημεία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα