3. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αλλάξτε το χρώμα των Hidden Capsules σε μωβ και το χρώμα του κειμένου τους σε κίτρινο.

Απάντηση: Στην υπό-κατηγορία Palette, εντοπίζουμε το πλαίσιο Hidden Capsule και πατάμε στο πεδίο Fill. Αλλάζουμε το χρώμα σε μωβ και στη συνέχεια, πατάμε στο πεδίο Text. Αλλάζουμε το χρώμα σε κίτρινο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα