3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε το χρώμα των Hidden Capsules σε μωβ και το χρώμα του κειμένου τους σε κίτρινο.

Απάντηση: Στην υπό-κατηγορία Palette, εντοπίζουμε το πλαίσιο Hidden Capsule και πατάμε στο πεδίο Fill. Αλλάζουμε το χρώμα σε μωβ και στη συνέχεια, πατάμε στο πεδίο Text. Αλλάζουμε το χρώμα σε κίτρινο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα