1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση:

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή του Grasshopper.
  2. Διαχωρίστε την οθόνη σας σε δύο τμήματα και τοποθετήστε στο αριστερό τμήμα την εφαρμογή του Rhino και στο δεξί τμήμα την εφαρμογή του Grasshopper.

Απάντηση:

  1. Για να εκκινήσουμε την εφαρμογή του Grasshopper,
  2. μπορούμε είτε να πληκτρολογήσουμε την εντολή Grasshopper στην command line και να πατήσουμε enter,
  3. είτε να πατήσουμε στο εικονίδιο της εντολής Grasshopper στην καρτέλα Standard.
  4. Στη συνέχεια, αλλάζουμε το μέγεθος των παραθύρων του Rhino και του Grasshopper και τα τοποθετούμε στο αριστερό και δεξί τμήμα της οθόνης μας, αντίστοιχα.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα