4. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Διαγράψτε τη σύνδεση για το στοιχείο εισόδου D.

Απάντηση:

  1. Πατάμε το πλήκτρο Control του πληκτρολογίου και με αριστερό πάτημα του ποντικιού,
  2. επιλέγουμε και σύρουμε είτε από την εκροή του point, προς την εισροή D,
  3. είτε επιλέγουμε και σύρουμε από την εισροή D προς την εκροή του point.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα