4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επαναφέρετε τα χρώματα, στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το Error Capsule να έχει γέμισμα κόκκινο και το Hidden Capsule να έχει χρώμα γεμίσματος σκούρο γκρι και χρώμα κειμένου μαύρο.

Απάντηση: Στην υπό-κατηγορία Palette, εντοπίζουμε το πλαίσιο Error Capsule. Πατάμε στο πεδίο Fill της κατάστασης Normal και αλλάζουμε το χρώμα σε κόκκινο. Στη συνέχεια, εντοπίζουμε το πλαίσιο Hidden Capsule και πατάμε στο πεδίο Fill. Αλλάζουμε το χρώμα σε σκούρο γκρι και στη συνέχεια, πατάμε στο πεδίο Text. Αλλάζουμε το χρώμα σε μαύρο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα