3. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ορίστε ως δεδομένο εξόδου για το End Point (B), ένα τυχαίο σημείο στο Rhino και παρατηρήστε το αποτέλεσμα.

Απάντηση:

  1. Θα κάνουμε δεξί κλικ στο στοιχείο εισόδου End Point (B)
  2. θα επιλέξουμε Set one Point.
  3. Στη συνέχεια, θα κάνουμε κλικ στο επιθυμητό σημείο στην προβολή του Rhino και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.
  4. Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκε μία line, με αρχή και τέλος τα σημεία που ορίσαμε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα