4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ορίστε ως τρέχουσα προβολή του Grasshopper, την προβολή που δημιουργήσατε.

Απάντηση: Για να ορίσουμε την προβολή που δημιουργήσαμε ως τρέχουσα, θα αναπτύξουμε το μενού View και από το υπό-μενού Restore Named View, θα επιλέξουμε την προβολή F2F.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα