4. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ορίστε ως τρέχουσα προβολή του Grasshopper, την προβολή που δημιουργήσατε.

Απάντηση:

  1. Για να ορίσουμε τη προβολή που δημιουργήσαμε ως τρέχουσα,
  2. θα αναπτύξουμε το μενού View και από το υπό-μενού Restore Named View,
  3. θα επιλέξουμε την προβολή F2F.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα